Hľadaný výraz: Hab 2,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Hľa, nadúva sa, v kom nie je duša priama, spravodlivý však bude žiť pre svoju vernosť.“

1

mail   print   facebook   twitter