Hľadaný výraz: Hab 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pán mi odpovedal: „Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynule čítať.

1

mail   print   facebook   twitter