Hľadaný výraz: Hab 2,12-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Beda tomu, kto krvou stavia mesto a upevňuje osadu zločinom! 13 Hľa, či to nie je od Pána zástupov, že kmene robia pre oheň a národy sa ustávajú pre nič? 14 Lebo zem bude plná poznania Pánovej slávy ako vody, ktoré pokrývajú more.

1

mail   print   facebook   twitter