Hľadaný výraz: Hab 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Postavím sa na svoju stráž, umiestnim sa na hradbe a budem sliediť, aby som zbadal, čo bude ku mne hovoriť a čo odpovie na moju ponosu.

1

mail   print   facebook   twitter