Hľadaný výraz: Hab 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Každý kráča za násilím, všetky ich tváre sú východný vietor, nakopia zajatcov ako piesku.

1

mail   print   facebook   twitter