Hľadaný výraz: Hab 1,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Či nie si ty, Pane, od pradávna? Môj Bože, môj Svätý, nezomrieme! Pane, pre súd si ho ustanovil; Skala, pre karhanie si ho postavil. 13 Máš čisté oči, nechceš vidieť zlo a nemôžeš hľadieť na nešťastie. Prečo hľadíš mlčky na protivníkov, keď zločinci hlcú lepších od seba?

1

mail   print   facebook   twitter