Hľadaný výraz: Hab 1,5, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
5 Pozrite na národy, hľaďte a zhrozte sa bezradní, lebo vykonám dielo vo vašich dňoch, že mu neuveríte, keď sa budete rozprávať.

1

mail   print   facebook   twitter