Hľadaný výraz: Hab 1,5, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
5 Pohleďte na národy a popatřte, nýbrž s velikým podivením se užasněte, proto že dělám dílo ve dnech vašich, o němž když vypravováno bude, neuvěříte.

1

mail   print   facebook   twitter