Hľadaný výraz: Hab 1,16, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý pokrm.

1

mail   print   facebook   twitter