Hľadaný výraz: Gn 50,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A Jozef umrel, keď mal stodesať rokov. Potom ho zabalzamovali a uložili ho do rakvy v Egypte.

1

mail   print   facebook   twitter