Hľadaný výraz: Gn 49,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Keď Jakub skončil odkaz pre svojich synov, vyložil si nohy na lôžko a skonal. Tak sa pripojil k svojmu ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter