Hľadaný výraz: Gn 49,22-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Ovocný stromček je Jozef ovocný stromček pri prameni, jeho ratoliestky prerastajú múr. 23 I roztrpčovali ho, hádali sa s ním a napádali ho kušostrelci. 24 No jeho luk je pevný a obratná je sila jeho rúk 25 pre pomoc Mocného Jakubovho odtiaľ, kde pastier a Skala Izraela je, pre Boha tvojho otca, ktorý ti pomáha, a pre Všemohúceho, ktorý ťa požehnáva požehnaniami nebies zhora, požehnaniami hlbín, čo ležia dolu, požehnaniami pŕs a lona. 26 Požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin odvekých, nech zostúpia na hlavu Jozefovi, na temä kniežaťa jeho bratov!

1

mail   print   facebook   twitter