Hľadaný výraz: Gn 49,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Zabulon býva na morskom pobreží, je blízko prístavu pre lode a bok jeho hranice je pri Sidone.

1

mail   print   facebook   twitter