Hľadaný výraz: Gn 49,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde (Ten), ktorému prislúcha (žezlo) a ku ktorému sa pritúlia národy.

1

mail   print   facebook   twitter