Hľadaný výraz: Gn 48,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 I vzal Jozef oboch synov, Efraima napravo od seba, teda naľavo od Izraela, a Manassesa naľavo od seba, teda napravo od Izraela, a priviedol ich k nemu.

1

mail   print   facebook   twitter