Hľadaný výraz: Gn 47,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 On povedal: „Prisahaj mi teda!“ Prisahal mu a Izrael sa poklonil k hlave svojho lôžka.

1

mail   print   facebook   twitter