Hľadaný výraz: Gn 47,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A Jozef to ustanovil ako záväzok v egyptskej krajine, ktorý trvá až dodnes, podľa ktorého piata časť z výnosu poľa patrí faraónovi, len pozemky kňazov nepodliehali tejto podmienke.

1

mail   print   facebook   twitter