Hľadaný výraz: Gn 47,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom Jozef hovoril ľudu: „Hľa, dnes som vás kúpil spolu s vašimi poľami pre faraóna! Tu máte zrno na siatie, aby ste mohli obsiať polia!

1

mail   print   facebook   twitter