Hľadaný výraz: Gn 47,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Iba kňazské pozemky neodkúpil, lebo kňazi dostávali od faraóna stály prídel a žili zo svojho stáleho prídelu, ktorý im určil faraón. Preto nepredávali svoje pozemky.

1

mail   print   facebook   twitter