Hľadaný výraz: Gn 47,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Jozef osadil svojho otca a svojich bratov a dal im v egyptskej krajine pozemok v najlepšom kraji zeme, v kraji Rameses, ako rozkázal faraón.

1

mail   print   facebook   twitter