Hľadaný výraz: Gn 45,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Budeš bývať v kraji Gesen a budeš mi nablízku ty i tvoje deti a tvoje detné deti spolu s tvojimi ovcami a dobytkom a s celým tvojím majetkom.

1

mail   print   facebook   twitter