Hľadaný výraz: Gn 45,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tu sa už Jozef nemohol ovládať pred všetkými, čo ho obkľučovali, a zvolal: „Nech všetci vyjdú odtiaľto von!“ A tak nebol nik pri ňom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom.

1

mail   print   facebook   twitter