Hľadaný výraz: Gn 43,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vtedy im povedal otec Izrael: „Keď je to už raz tak, nuž urobte toto: Vezmite do vriec niečo z najlepších plodín krajiny a zaneste to ako dar tomu mužovi; niečo balzamu, medu, mastixovej živice a ladanumu, pistácie a mandlí!

1

mail   print   facebook   twitter