Hľadaný výraz: Gn 41,51, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 A Jozef nazval prvorodeného Manasses, hovoriac: „Boh mi dal zabudnúť na všetko moje nešťastie i na celý môj otcovský dom!“

1

mail   print   facebook   twitter