Hľadaný výraz: Gn 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.

1

mail   print   facebook   twitter