Hľadaný výraz: Gn 4,3-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. 4 Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu.

1

mail   print   facebook   twitter