Hľadaný výraz: Gn 4,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina, a povedala: „Získala som človeka od Pána.“ 2 A opäť porodila - jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

1

mail   print   facebook   twitter