Hľadaný výraz: Gn 36,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.

1

mail   print   facebook   twitter