Hľadaný výraz: Gn 36,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana, 21 Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom.

1

mail   print   facebook   twitter