Hľadaný výraz: Gn 36,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady.

1

mail   print   facebook   twitter