Hľadaný výraz: Gn 36,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:

1

mail   print   facebook   twitter