Hľadaný výraz: Gn 35,27-29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Potom Jakub šiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre, do Kirjat-Arby, čiže Hebronu, kde sa Abrahám a Izák zdržovali ako prišelci. 28 A Izákových dní bolo stoosemdesiat rokov. 29 I pominul sa Izák a zomrel starý a uspokojený životom, a pripojil sa k svojmu ľudu. Jeho synovia Ezau a Jakub ho pochovali.

1

mail   print   facebook   twitter