Hľadaný výraz: Gn 35,21-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Potom šiel Izrael ďalej a postavil svoj stan za Vežou stáda. 22 Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel. Izraelových synov bolo dvanásť.

1

mail   print   facebook   twitter