Hľadaný výraz: Gn 35,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 A Boh povedal Jakubovi: „Zober sa a choď do Betelu. Osaď sa tam a tiež tam postav oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom.“

1

mail   print   facebook   twitter