Hľadaný výraz: Gn 33,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A postavil tam aj oltár a nazval ho Mocný je Boh Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter