Hľadaný výraz: Gn 33,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Jakub sa však uberal ďalej do Sokotu a postavil si (tam) dom a pre svoj dobytok urobil stajne. Preto nazval to miesto Sokot.

1

mail   print   facebook   twitter