Hľadaný výraz: Gn 32,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Potom Jakub poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezauovi do krajiny Seir, do končín Edomu,

1

mail   print   facebook   twitter