Hľadaný výraz: Gn 32,25-33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Len Jakub sám zostal. Tu zápasil s ním akýsi muž až do východu zory. 26 Keď onen videl, že ho neprevládze, dotkol sa jeho bederného kĺbu, takže Jakubovi sa bederný kĺb vykĺboval, kým on s ním zápasil. 27 Potom onen povedal: „Pusť ma, lebo vychodí zora!“ On však odpovedal: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“ 28 Onen mu povedal: „Ako sa voláš?“ On mu odpovedal: „Jakub.“ 29 Vtedy onen povedal: „Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi a zvíťazil si.“ 30 Jakub povedal: „Prezraď mi svoje meno!“ Onen odpovedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno?“ A požehnal ho tam. 31 Nato Jakub nazval to miesto Fanuel (Božia tvár), lebo (tak povedal) „videl som Boha z tváre do tváre a pritom som ostal nažive!“ 32 Len čo bol za Fanuelom, vyšlo slnko a on kríval pre svoje bedro. 33 Preto až dodnes Izraeliti nejedia šľachy bederného kĺbu, ktoré spojujú bederný kĺb, lebo on sa dotkol šľachy na Jakubovom bedernom kĺbe.

1

mail   print   facebook   twitter