Hľadaný výraz: Gn 31,53, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
53 Boh Abraháma a Boh Nachora nech súdia medzi mnou a tebou!“ A Jakub prisahal na strach svojho otca Izáka.

1

mail   print   facebook   twitter