Hľadaný výraz: Gn 31,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Laban odišiel strihať ovce a Ráchel zatiaľ ukradla svojmu otcovi domácich bôžikov.

1

mail   print   facebook   twitter