Hľadaný výraz: Gn 29,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Tu mu povedal Laban: „Ty si naozaj moja kosť a moje mäso!“ A ostal uňho na mesiac.

1

mail   print   facebook   twitter