Hľadaný výraz: Gn 29,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Keď Laban počul zvesť o Jakubovi, synovi svojej sestry, ponáhľal sa mu naproti, pobozkal ho a voviedol ho do svojho domu. A on vyrozprával Labanovi všetko, čo sa prihodilo.

1

mail   print   facebook   twitter