Hľadaný výraz: Gn 28,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme.

1

mail   print   facebook   twitter