Hľadaný výraz: Gn 28,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď došiel na (isté) miesto, zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho pod hlavu a spal na tom mieste.

1

mail   print   facebook   twitter