Hľadaný výraz: Gn 27,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Zo svojho meča budeš žiť, slúžiť však budeš svojmu bratovi, a keď sa budeš snažiť oslobodiť, zhodíš jeho jarmo zo svojej šije.“

1

mail   print   facebook   twitter