Hľadaný výraz: Gn 27,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Tu on povedal: „Preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal? Už mi odňal prvorodenské právo a teraz, hľa, odňal mi aj požehnanie!“

1

mail   print   facebook   twitter