Hľadaný výraz: Gn 27,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Izák sa náramne zľakol a povedal: „Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol doniesol? A ja som jedol zo všetkého prv, ako si ty prišiel! Aj som ho požehnal a bude požehnaný!“

1

mail   print   facebook   twitter