Hľadaný výraz: Gn 26,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Preto ju nazvali Šebuah. A preto je meno toho mesta až do dnešného dňa Bersabe.

1

mail   print   facebook   twitter