Hľadaný výraz: Gn 26,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 V tú noc sa mu zjavil Pán a povedal mu: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli môjmu služobníkovi Abrahámovi.“

1

mail   print   facebook   twitter