Hľadaný výraz: Gn 26,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Šiel odtiaľ ďalej a opäť vykopal studňu. O tú sa nehádali a dal jej meno Rechobot, hovoriac: „Teraz nám Pán dožičil voľnosti, aby sme sa rozmnožovali v krajine.“

1

mail   print   facebook   twitter